Koordynator:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Św. Marcin 24, lokal 402
61-805 Poznań
tel.: 61 869 01 00
e-mail: wiph@wiph.pl

Kontakt:
Eleonora Sołtysiak
tel.: 600 212 945
e-mail: e.soltysiak@wiph.pl


Lider Klastra:

PPHU METALMEX sp.j.
Wysogotowo
ul. Wierzbowa 162
62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 868 22 78
e-mail: biuro@metalmex.com.pl

Kontakt:
Prezes Zarządu Violetta Kowalczyk
tel. 509 920 616
e-mail: v.kowalczyk@metalmex.com.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Treść wiadomości