Wielkopolski Klaster dzięki konkursom „VOUCHERY dla inicjatyw klastrowych” oraz współpracy z katedrą meblarstwa Wydziału technologii Drewna Uniwersytetu w Poznaniu uzyskała innowacyjne rozwiązania które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w Warszawie.

Zastrzeżone WZORY PRZEMYSŁOWE:
1. PRAWO Z REJESTRACJI Nr 20393 WZORU PRZEMYSŁOWEGO
PT. Moduł meblowy „L”

2. PRAWO Z REJESTRACJI Nr 21950 WZORU PRZEMYSŁOWEGO
PT. Meble młodzieżowe

Meble młodzieżowe – Wizualizacje

 

PATENTY

ZGŁOSZENIA PATENTOWE:
1. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek pt.:
Złącze stożkowe i połączenie kątowe, zwłaszcza do mebli skrzyniowych
oznaczone numerem P 412167

2. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego wniosku o udzielenie patentu na wynalazek pt.: Kształtowo-magnetyczne połączenie kątowe, zwłaszcza dla mebli, zwłaszcza dla skrzyniowych  oznaczone numerem P 412168