W ramach wspólnych przedsięwzięć zrealizowane zostały m.in. trzy projekty konkursowe: Wielkopolski Lider Innowacji (2011) oraz Vouchery dla inicjatyw klastrowych (2012 i 2014/2015). Realizacja projektów umożliwiła wypromowanie działalności Klastra, zintegrowanie grupy, wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podjęte badania umożliwiły pozyskanie innowacyjnych rozwiązań. Przy współpracy projektantów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego i Katedry Meblarstwa powstały dwa innowacyjne projekty zestawów mebli dziecięcych i młodzieżowych (dwa zastrzeżone wzory meblowe w Urzędzie Patentowym w Warszawie). Zrealizowane badania przy współpracy naukowców Katedry Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu umożliwiły pozyskanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych mających zastosowanie w produkcji mebli z płyty komórkowej oraz z tradycyjnych materiałów – zgłoszone zostały dwa wnioski patentowe w Urzędzie Patentowym.

 

Inne działania projektowe

Klaster uczestniczył także w projektach międzynarodowych:

  • SePBEN Cluster/ Professional Association Selection (Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych) – transfer innowacyjnych metod zarządzania aktywnością zawodową i animacją biznesu w sieciach gospodarczych. Lider Projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. (2012-2014)
  • „e-kuchnia dla cyfrowych imigrantów w roku 2030” – projekt badawczy międzynarodowy krajów nadbałtyckich, współpraca z Katedrą Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz promocja firm członkowskich Klastra na platformie Projektu. (2013-2014)
  • „Internacjonalizacja i komercjalizacja klastrów” – projekt międzynarodowy, współpraca z UE w Poznaniu, Lider Projektu: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu. (2014/2015)