Kolejne spotkanie klastra MEBEL DESIGN odbyło się w siedzibie V.A. Gallery Poland. W spotkaniu uczestniczyli Stolarnia Rzepa, Pluciennik.pl, H&I Meble, Eleonora Sołtysiak i oczywiście lider klastra METALMEX, w osobie pani Violetty Kowalczyk. Członkowie klastra omawiali kolejne etapy działania w związku z rozpoczęciem prac nad wdrożeniem wyników prac projektu, zrealizowanego przy współpracy naukowców Katedry Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.