W dniu 19 października 2015 Wielkopolski Klaster Mebel Design uczestniczył spotkaniu z przedstawicielami Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową.


Spotkanie zorganizowano dla polskich firm zainteresowanych zagranicznymi rynkami,  zwłaszcza rynkiem japońskim. Podczas spotkania przedstawiono możliwości biznesowe, jakie japoński rynek oferuje zagranicznym firmom oraz zakres wsparcia, jakie JETRO udziela w tym zakresie. Działalność JETRO ukierunkowana na wsparcie zagranicznych inwestycji w Japonii wynika bezpośrednio z nowej strategii wzrostu ogłoszonej w czerwcu 2013 roku przez gabinet premiera Shinzo Abe, w ramach której Japonia wprowadza szereg narzędzi, mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości zagranicznych inwestycji. Podczas spotkania omówiono obecną sytuację gospodarczą Japonii oraz jej atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów.

WIPH1WIPH3 WIPH2