Badania potwierdzają, że przynależność do klastra przynosi wiele korzyści jego członkom. Klastry bowiem określane są jako motory wzrostu konkurencyjności i innowacyjności podmiotów w nich działających, w szczególności przedsiębiorców, co wprost przekłada się na rozwój regionów i kraju, a tym samym na dobrobyt mieszkańców.

Już w starej bajce „O Słoniu i Myszy”, mówiono że wspólna praca sprawia radość i wzbogaca :)

http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp