Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa to koordynator Wielkopolskiego Klastra Mebel Design.

Na co dzień reprezentuje i chroni interesy gospodarcze skupionych w niej przedsiębiorstw- a jest ich ponad 300- realizując usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, jak również wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest pierwszą w kraju izbą gospodarczą, która powstała po 1989 roku, choć jej tradycje sięgają 1851 roku, czyli zaboru pruskiego.
Warto wiedzieć, że z inicjatywy członków izby m.in. powstała szkoła handlowa – dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny.

http://wiph.pl/