Cechy współczesnej światowej gospodarki to jej integracja i interdyscyplinarność. Przewagę konkurencyjną uzyskują ci, którzy potrafią kooperować, czyli najszybciej i najefektywniej łączyć kompetencje i tworzyć z nich wartość dodaną – tzw. efekty synergii. Polskie firmy stają przed koniecznością wypracowania sposobów przeciwstawienia się wzmożonej konkurencji ze strony międzynarodowych struktur. W tych warunkach znaczenia nabierają powiązania na wysokim poziomie współpracy – powiązania sieciowe -klastrowe, łączące przedsiębiorstwa z innymi podmiotami.
Klaster to rodzaj niescentralizowanego połączenia sieciowego, działający na zasadzie naczyń połączonych, gdzie podstawą jest harmonijna współpraca między firmami i instytucjami, poprawny przepływ informacji, wymiana opinii i technologii, pomoc i zaufanie. Tylko taki ma szansę osiągnięcia sukcesu.